جورج فیشر در بزرگترین پارک آبی دنیا …

جورج فیشر در بزرگترین پارک آبی دنیا

سرگرمی در آب / / آفتاب و درجه حرارت در طول روز از سی درجه سانتیگراد بیشتر می شود، که این در سیدنی! در اواسط دسامبر کاملا...

جورج فیشر برنده جایزه بین المللی مدیریت …

جورج فیشر برنده جایزه بین المللی مدیریت زنجیره تامین سال 2014 شد

شرکت جورج فیشر برنده جایزه بین المللی مدیریت زنجیره تامین سال 2014 کنوانسیون زنجیره تامین کنفرانس تجارت بین المللی،  برای مدیریت زنجیره تامین در سیستم های لوله کشی شد.

درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی از شرکت جورج فیشر

درخواست استخدام

درخواست نمایندگی از شرکت جورج فیشر

گسترش فناوری سیستمهای لوله کشی ایرانیان تنها نماینده رسمی جورج فیشر