جورج فیشر برنده جایزه بین المللی مدیریت زنجیره تامین سال 2014 شد

شرکت جورج فیشر برنده جایزه بین المللی مدیریت زنجیره تامین سال 2014 کنوانسیون زنجیره تامین کنفرانس تجارت بین المللی،  برای مدیریت زنجیره تامین در سیستم های لوله کشی شد.

این جایزه هر ساله به بهترین  زنجیره تامین در صنعت ساخت تعلق می گیرد.

 جایزه فوق به سیستم های لوله کشی جورج فیشر برای ارائه راه حل های این شرکت در مدیریت یکپارچه زنجیره تامین ، ارائه راه حل برای کاهش هزینه های لجستیک ، بهینه سازی فرآیند ها و بهبود مستمر خدمات به مشتریان اهدا گردید.

شرکت جورج فیشر برنده جایزه بین المللی مدیریت زنجیره تامین سال 2014 کنوانسیون زنجیره تامین کنفرانس تجارت بین المللی،  برای مدیریت زنجیره تامین در سیستم های لوله کشی شد.